Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

SMARTBY - Bodø

Planlegging av Hernes bydel

Områderegulering av Hernesmyra og Ytterhernes

About this process

Områderegulering av Hernesmyra og Ytterhernes følger opp videre planlegging av Hernes-området i tråd med kommunedelplan (KDP) for Hernes. Planleggingen foreslås gjennomført i form av to områdereguleringer med parallell planoppstart. Planavgrensninger strekker seg utover de definerte delområdene i KDP Hernes for å sikre gode koblinger og overganger mellom eksisterende byområder og de nye.