Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

SMARTBY - Bodø

Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027

#PFIF, idrett, friluftsliv, idrettsanlegg, rehabilitering Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2024-2027

About this process

Bystyret vedtok 27. oktober 2022 å revidere Bodø kommunes Plan for idrett og friluftsliv for perioden 2024 – 2027. Planen skal inneholde en prioritert handlingsplan for årene 2024 – 2027, og en langsiktig, uprioritert plan for årene 2028 – 2035. Planen ligger nå ute på høring med høringsfrist 15. desember. Du kan legge inn et høringsinnspill her.

Tre resultatområder vil bli prioritert: idrett, friluftsliv og nærmiljø. Herunder idrettsanlegg, friområder, naturområder og nærmiljøanlegg.  

En politisk vedtatt plan for fagområdet er et vilkår for å kunne søke statlige spillemidler. Anlegg som det skal søkes spillemidler til, må være omtalt i planen. Kravet er stilt av Kulturdepartementet for å sikre behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av særinteresser. 

Bodø kommune ønsker at flest mulig skal engasjere seg. Vi ønsker synspunkter og innspill til planarbeidet. Det legges opp til bred medvirkning fra lag/foreninger, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner. I tillegg gjennomføres administrativt tverrfaglig samarbeid i kommunen og med andre offentlige instanser.