Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

SMARTBY - Bodø

Nå er melding om oppstart sendt ut, og du kan gi innspill til plan for idrett og friluftsliv

Avatar: Tom Eilertsen
Tom Eilertsen

Oppstartsdokumentet er sendt ut til alle høringsparter. Privatpersoner har ikke fått lenken til vårt digitale meldingsskjema for anlegg. Her kan alle gå inn for å skrive sine ønsker for videre anleggsutbygging i Bodø. Tre resultatområder vil bli prioritert:

 1. idrett
 2. friluftsliv
 3. nærmiljø.

Herunder idrettsanlegg, friområder, naturområder og nærmiljøanlegg.  

Bystyret har vedtatt planprogrammet. Sentrale temaer i arbeidet er:  

 • tilrettelegging av anlegg og områder for alle 
 • arealer 
 • estetikk og miljø  
 • oppvekst og nærmiljø  
 • folkehelse  
 • egenorganisert aktivitet og arrangementer 
 • muligheter for friluftsliv og ferdsel i naturen 
 • tilrettelegging for inkludering og mangfold 
 • organisering og samarbeid 
 • informasjon og kommunikasjon 
 • drift og vedlikehold 

 

Har du innspill til noen av disse temaene eller andre tema som handler om idrett og friluftsliv send e-post til [email protected] 

Frist for å gi innspill er 1. mars 2023.  


Melding om oppstart Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027
Brev sendt ut til alle idrettslag i Bodø kommune
Download file
Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022
Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022
Download file

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

Loading comments ...

Log in with your account or sign up to add your comment.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share