Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

SMARTBY - Bodø

9 posts

Høringsutkast Plan for idrett og friluftsliv
Et utkast til Plan for idrett og friluftsliv 2024 – 2027 (2035) er nå klart, og bystyret har i sitt møte 26. oktober vedtatt å sende planen ut på åpen høring. Alle som ønsker kan si sin mening om planen. Et innspill kan for eksempel være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen, eller noe som er uklart. Frist for å komme med innspill til planutkastet er 15. desember 2023.  Vi ønsker helst at høringsinnspill leveres via elektronisk skjema på Bodø kommunes nettside. Her kan du også last…
Spent på innspillene til Plan for idrett og friluftsliv?
Er du spent på innspillene som er grunnlaget for handlingsprogrammet for Plan for idrett og friluftsliv. Ta en titt og les gjerne gjennom alle 340 sidene med innspill. Noen prosjekter er store, mens andre er mindre. Alle disse innspillene + Bodø kommunes egne planer er vurdert, veid og diskutert i den nye planen. Noen klare prosjekter er prioritert og andre er prosjekter trenger nok mer arbeid før de kan prioriteres inn. I tillegg har flere kommet med generelle innspill som også blir innarbeidet…
Plan for idrett og friluftsliv i Velferdsutvalget
31. mai gjennomførte seksjon for idrett og friluftsliv et politisk verksted sammen med Velferdsutvalget. Her ble arbeidet med Plan for idrett og friluftsliv presentert. Til slutt fikk Velferdsutvalget jobbe i tverrpolitiske grupper med oppgaver for å hjelpe seksjonen med retningen planen skal ta.Lars Bang som er kaptein for seksjon for idrett sammen med menig Martin Olaussen med årvåkne øyne mens politikerne diskuterte ulike problemstillinger i forbindelse med arbeidet med Plan for idrett og fri…
Her er lista over innspill
Innspillsfristen er over, og vi har mottatt mange gode innspill. Nå starter jobben med å vurdere hvert enkelt innspill, samt prioritere de ulike innspillene som har kommet inn. Avisa Nordland har allerede laget en sak om hva idretten selv ønsker (+sak). Idrettsrådets anleggsplan er også et innspill til Bodø kommunes planarbeid. I tillegg til forslagene under vil seksjon for idrett og friluftsliv sammen med Bodø kommune.
Referat – gruppearbeid fra innspills-møtet 8. februar
Spørsmål 1:  Kostnader ved deltakelse idrett/aktivitet – hva er kostnadsdriverne for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) i idretten? Hva kan gjøres for å holde kostnadene nede?  Utstyrsbehov, enkelte er veldig ambisiøs med toppidrettssatsing, dette koster mest penger, sammen med reiser.   Kostnadsdrivere blir byråkrati pga. satsing.   9 fotballturneringer i løpet av 1 år (280 kr pr person pr turnering for å delta).  Bruke ungdommene i klubben som instruktører for å holde nede kostnadene.   Dersom kom…
Godt oppmøte på innspillmøtet
Det er tydelig at Plan for idrett og friluftsliv er et tema som engasjerer. Innspillsmøtet onsdag kveld var virkelig en inspirasjon og viser hvor viktig det er å ha en kommune som både bygger egne anlegg og legger til rette for at lag og foreninger skal kunne gjennomføre egne prosjekter.Avdelingsdirektør Elin Eidsvik ønsket velkommen, før Synnøve Pettersen tok over stafettpinnen og kunne fortelle de oppmøtte at politikken er opptatt av å skape gode arenaer for organisert og egenorganisert aktivi…
Klar for innspillsmøte?
Arbeidet med forberedelser til innspillsmøtet 8. februar kl 19.00 er i gang.Ingenting overlates til tilfeldighetene når ny plan for idrett og friluftsliv skal lages. Her planlegges dagsorden for morgendagens innspillsmøte. Som du kan se av bildet er Lars den strenge som holder tråden i forsamlingen, mens jentene på bakerste benk synes det er litt artig å se på når Lars arbeider med presentasjonen.Innspillsfristen er forlenget til 15. mars slik at kommunedelsutvalgene skal få muligheten til å kom…
Nå er melding om oppstart sendt ut, og du kan gi innspill til plan for idrett og friluftsliv
Oppstartsdokumentet er sendt ut til alle høringsparter. Privatpersoner har ikke fått lenken til vårt digitale meldingsskjema for anlegg. Her kan alle gå inn for å skrive sine ønsker for videre anleggsutbygging i Bodø. Tre resultatområder vil bli prioritert: idrett friluftsliv nærmiljø. Herunder idrettsanlegg, friområder, naturområder og nærmiljøanlegg.  Bystyret har vedtatt planprogrammet. Sentrale temaer i arbeidet er:   tilrettelegging av anlegg og områder for alle  arealer  estetikk og miljø   oppvek…
Arbeidet er i gang
Endelig er arbeidet med plan for idrett og friluftsliv igangsatt. Bodø kommune ønsker innspill til om hva som skal bygges/renoveres av anlegg den neste fireårsperioden.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share